• Feiners de 8h00 a 20h00
  • Fiter i Rosell, 4 – AD700 Escaldes-Engordany
  • +376 814 481

Política de privacitat

 

Informació sobre protecció de dades

Denominació social

SERVERIS ESTRAGUES COMA (d’ara endavant, “TOYOTA MOTORS“).

Dir. Postal: Avinguda Fiter i Rossell, 4, AD700, Escaldes-Engordany (Andorra)

Tfno: 814481

Email: info@motorsandorra.com

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privadesa estableix els termes en què tractarem les dades personals a TOYOTA MOTORS; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.motorsandorra.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

TOYOTA MOTORS recull les dades personals següents amb les finalitats a continuació indicades:

a)     Formulari contacte: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la vostra petició.

b)     Prospecció comercial: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per enviar el butlletí.

c)     Demana cita al nostre taller: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzades per gestionar la vostra cita al nostre taller.

d)     Xarxes Socials: les dades facilitades o que puguin compartir-se a les Xarxes Socials en què TOYOTA MOTORS estigui activa seran tractades d’acord amb les Polítiques de Privacitat de cada Xarxa Social. Recomanem llegir i revisar periòdicament aquestes Xarxes Socials abans d’interactuar amb TOYOTA MOTORS.

e)     Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball a les nostres oficines o de remetre’ns el seu currículum per altres mitjans, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les vostres dades personals seran exclusivament fetes servir per gestionar la relació laboral amb  TOYOTA MOTORS.

f)      Càmeres de seguretat: les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat tenen la finalitat de garantir la seguretat de les instal·lacions, així com de les persones que s’hi troben.

 

Quant de temps custodiem les vostres dades?

A continuació i d’acord amb la normativa vigent, us informem del temps que mantindrem les vostres dades, que depèn del tipus d’ús al qual siguin destinades:

En el cas de comprar algun producte, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, una vegada conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

En cas que ens doni el seu consentiment per informar dels nostres productes o serveis, mantindrem les seves dades fins que ens manifestis la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas de que compri algun producte, i d’acord amb la normativa vigent, s’entendrà que ens dona el seu consentiment per rebre comunicacions comercials nostres. En qualsevol cas, pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privadesa.

Les dades recollides al formulari de contacte seran automàticament eliminades passat un any des del darrer contacte.

En relació amb les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de fer alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivades per un període d’un any, després de les quals, si no s’han seleccionat, seran esborrades dels nostres sistemes.

Les dades recollides per les nostres càmeres de seguretat seran guardades durant un mes, transcorregut el qual seran esborrades, llevat dels supòsits en què s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

Legitimització

A continuació, us informem què ens permet tractar les vostres dades, en funció de l’ús per al qual siguin destinades.

La base legal per tractar les dades dels nostres clients és l’execució contractual.

La base legal per enviar prospecció comercial és el consentiment de l’interessat, en el cas de ser client nostre la base legal és interès legítim.

La base legal per tractar les dades recollides al formulari de contacte així com  les dades dels currículums, és el consentiment de l’interessat.

Les dades dels treballadors seran tractades per TOYOTA MOTORS, per al compliment de la relació contractual.

La base legal per al tractament de les dades captades per les nostres càmeres de seguretat és l’interès legítim a evitar, o si escau investigar, els possibles incidents que es produeixin a les instal·lacions.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb què disposem d’un contracte de servei vigent o que intervingui una llei que obligui a TOYOTA MOTORS a tal cessió de dades.

Les dades de les persones que comprin un vehicle seran cedides al Ministeri d’Industria Andorrana

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:

Formulari contacte:

–       Nom i cognom.

–       Telèfon.

–       Correu electrònic.

Cita pel taller:

–       Nom i cognom

–       Telèfon.

–       Correu electrònic.

Clients:

–       Nom i cognoms.

–       Direcció postal.

–       Telèfon.

–       Correu electrònic.

–       Dades bancàries.

Currículum Vitae:

–        Nom i cognom.

–        Direcció postal.

–        Correu electrònic.

–        Telèfon.

–        Foto.

–        Historial acadèmic.

–        Historial laboral

Drets

Té dret a:

–       Revocar el consentiment atorgat.

–       Accedir a les dades personals.

–       Rectificar les dades personals.

–       Suprimir les dades personals.

–       Presentar una denúncia o escrit per a la tutela dels seus drets davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

–       Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.

–       Limitació del tractament.

–       Portabilitat.